Effektiv eiendomsforvaltning

Forvaltning

Uni Eiendom® er en moderne og fleksibel programvare for eiendomsforvaltning. Systemet har høy funksjonell dekning for alle typer eiendomsforvaltning, og har et moderne brukergrensesnitt som det er enkelt å arbeide med og som krever lite brukeropplæring.  Systemet er svært fleksibelt og skalerbart, og kan brukes både av små og store organisasjoner.

Smarte løsninger for forvaltning

  • Digital kontraktssignering
  • Selvbetjening for dine leietakere
  • Tilpasset forvaltning av bolig eller næringseiendom

Les meR om Uni EiendoM » 

Drift og vedlikehold

Uni Eiendom® FDV er utviklet for bedre planlegging og styring av drifts- og vedlikeholdsaktivitetene. Systemet kan kjøres som en totalintegrert løsning med Uni Eiendom, og utgjør da en komplett pakke både for de økonomisk-administrative oppgavene og de driftsmessige sidene ved eiendomsforvaltning.

Smarte løsninger for drift og vedlikehold

  • Mobil FDV
  • Tegninger
  • Brannbok

Les meR OM Uni Eiendom FDV » 

Utvalgte referanser


Odfjell Eiendom har opplevd stor vekst fra 2007 og frem til i dag, og dette stiller krav til effektive systemer. De valgte en totalintegrert løsning med Uni Økonomi, administrasjonsløsningen Uni Eiendom, og drifts- og vedlikeholdsløsningen Uni Eiendom 24.
 

Les mer »


Med mer enn 1.300 leiligheter og 12 000 kvm næringsareal, er Frost Eiendom et av Midt-Norges ledende eiendomsselskaper. Uni Eiendom har bidratt til betydelig forenkling og effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.
 

LEs mer »Leiebolig er en av landets største utleiemeglere, og har rundt 2000 boliger under forvaltning for private og profesjonelle utleiere. Tjenestespekteret favner hele verdikjeden for utleie - fra utleiemegling til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene.
 

Les mer »